tytul bialy www-10-2017

Polski kwartalnik o organach

Magazyn „Organy” jest czasopismem traktującym o historii, budownictwie oraz muzyce organowej, a także o szeroko pojętej muzyce kościelnej. Część treści stanowią artykuły naukowe. Radę nadzorującą ten dział tworzą organiści, organolodzy i muzykolodzy z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Teksty są recenzowane przez niezależnych ekspertów. Publikujemy także artykuły popularnonaukowe i felietony. Zachęcamy organmistrzów do nadsyłania prezentacji nowo wybudowanych przez nich instrumentów. W osobnym dziale gromadzimy informacje i festiwalach, koncertach, sympozjach, konferencjach, warsztatach. Zapraszamy do lektury oraz współpracy. 

Czasopismo obecnie dostępne jest przede wszystkim w przedsprzedaży. Numer pierwszy ukaże się w kwietniu 2018 roku i wówczas możliwość jego zakupu będzie znacznie ograniczona.

Spis artykułów

Kup w przedsprzedaży

Informacje dla autorów

Zasady recenzowania

Redakcja

redakcja: Tomasz Kmita-Skarsgård (red. wydawca), Patryk Lipa, Łukasz Mosur, Paweł Pasternak

rada naukowa: prof. dr hab. Marcin Szelest, dr hab. Krzysztof Urbaniak, dr hab. Jarosław Wróblewski, dr Marek Fronc

Korespondencja i adres

wydawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętego Krzysztofa we Wrocławiu / Kantorat Zeggerteum

adres redakcji: 50-056 Wrocław,
Plac Świętego Krzysztofa 1

poczta elektroniczna: organy@schg.pl